Get Adobe Flash player

Бюллетень автотовароведа № 31 страница 2

ДОДАТОК 4

до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та
атестацію судових експертів

Перелік основних видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими
присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям науково-дослідних
інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України

Види судових експертиз Індекси експертних спеціальностей Види експертних спеціальностей
I. Криміналістичні
1 Почеркознавча і авторознавча 1.1 Дослідження почерку і підписів
1.2 Дослідження писемного мовлення
2 Технічна експертиза документів 2.1 Дослідження реквізитів документів
2.2 Дослідження матеріалів документів
2.3 Дослідження друкарських форм
3 Балістична експертиза 3.1 Дослідження вогнепальної зброї
3.2 Дослідження боєприпасів і слідів пострілу
4 Трасологічна експертиза 4.1 Дослідження слідів людини
4.2 Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів, холодної зброї
і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами
4.3 Криміналістичне дослідження транспортних засобів; дослідження
ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків
5 Вибухово- технічна експертиза 5.1 Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу
5.2 Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху
6 Фототехнічна і портретна експертиза 6.1 Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення
6.2 Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за фотознімками
7 Експертиза відеозапису 7.1 Технічне дослідження матеріалів та засобів фоно- та відео-,
звукозапису
7.2 Дослідження диктора за фізичними параметрами усної мови
7.3 Дослідження акустичних сигналів та середовищ
7.4 Лінгвістичне дослідження усної мови
II
8 Експертиза матеріалів, речовин та виробів 8.1 Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
8.2 Дослідження полімерних матеріалів, пластмас і виробів з них
8.3 Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
8.4 Дослідження нафтопродуктів і пально- мастильних матеріалів
8.5 Дослідження скла, кераміки та виробів з них
8.6 Дослідження наркотичних, сильнодійних і отруйних речовин
8.7 Дослідження спиртомістких сумішей
8.8 Дослідження ґрунтів
8.9 Дослідження металів і сплавів
8.10 Дослідження наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі
8.11 Дослідження речовин хімічних виробництв
III
9 Біологічна експертиза 9.1 Дослідження об’єктів рослинного походження
9.2 Дослідження об’єктів тваринного походження
IV
10 Інженерно-технічна експертиза 10.1 Дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди
10.2 Дослідження технічного стану транспортних засобів
10.3 Дослідження деталей транспортних засобів
10.4 Транспортно-трасологічні дослідження
10.5 Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності
та охорони праці
10.6 Дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів,
конструкцій та відповідних документів
10.7 Розподіл земель та визначення порядку користування земельними
ділянками
10.8 Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання
вимог пожежної безпеки
10.9 Комп’ютерно-технічні дослідження
10.10 Визначення оціночної вартості будівельних об’єктів та споруд
10.11 Дослідження обставин залізничної транспортної пригоди
10.12 Дослідження технічного стану рухомого складу залізничного
транспорту
10.13 Дослідження інженерного обладнання верхньої будови колії
10.14 Оцінка земельних ділянок
10.15 Дослідження причин та наслідків надзвичайних подій в гірничий
промисловості та в підземних умовах
10.16 Дорожньо-технічні дослідження
V
11 Економічна експертиза 11.1 Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку
і звітності
11.2 Дослідження документів про економічну діяльність підприємств
і організацій
11.3 Дослідження документів фінансово- кредитних операцій
VI
12 Товарознавча. Автотоварознавча 12.1 Оцінка машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання
12.2 Визначення вартості дорожніх транспортних засобів, розміру
збитку, завданого власнику транспортного засобу
12.3 Оцінка судноплавних засобів
12.4 Оцінка літальних апаратів
VII
13 Експертиза, пов’язана з охороною прав на об’єкти 13.1 Дослідження об’єктів авторського права інтелектуальної власності
13.2 Дослідження об’єктів суміжних прав
13.3 Дослідження, пов’язані з охороною прав на винаходи, корисні
моделі, раціоналізаторські пропозиції
13.4 Дослідження, пов’язані з охороною прав на промислові зразки
13.5 Дослідження, пов’язані з охороною прав на сорти рослин і породи
тварин
13.6 Дослідження, пов’язані з охороною прав на знаки для товарів
і послуг, фірмові найменування, зазначення походження товарів
13.7 Дослідження, пов’язані з охороною прав на топографію інтегральних
мікросхем
13.8 Дослідження, пов’язані з охороною прав на конфіденційну інформацію
13.9 Економічні дослідження, пов’язані з використанням прав на
об’єкти інтелектуальної власності
13.10 Дослідження, пов’язані з використанням об’єктів інтелектуальної
власності у рекламі
VIII
14 Психологічна експертиза 14.1 Психологічні дослідження
IX
15 Мистецтвознавча експертиза 15.1 Мистецтвознавчі дослідження
X
16 Оцінка цілісних майнових комплексів 16.1 Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів
Начальник
управління експертного

забезпечення правосуддя

Л.М. Головченко

ДОДАТОК 5

до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та
атестацію судових експертів

Перелік основних видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими
присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям, що не працюють у
державних спеціалізованих установах

Види судових експертиз Індекси експертних спеціальностей Види експертних спеціальностей
1 Інженерно-технічна експертиза 10.1 Дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди
10.2 Дослідження технічного стану транспортних засобів
2 Будівельно-технічна 10.6 Дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів,
конструкцій та відповідних документів
10.7 Розподіл земель та визначення порядку користування земельними
ділянками
10.10 Визначення оціночноївартості будівельних об’єктів та споруд
10.14 Оцінка земельних ділянок
3 Економічна 11.1 Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку
і звітності
11.2 Дослідження документів про економічну діяльність підприємств
і організацій
11.3 Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
4 Товарознавча 12.1 Оцінка машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання
5 Автотоварознавча 12.2 Визначення вартості дорожніх транспортних засобів, розміру
збитку, завданого власнику транспортного засобу
12.3 Оцінка судноплавних засобів
12.4 Оцінка літальних апаратів
6 Експертиза, пов’язана з охороною прав на об’єкти інтелектуальної
власності
13.1 Дослідження об’єктів авторського права
13.2 Дослідження об’єктів суміжних прав
13.3 Дослідження, пов’язані з охороною прав на винаходи, корисні
моделі, раціоналізаторські пропозиції
13.4 Дослідження, пов’язані з охороною прав на промислові зразки
13.5 Дослідження, пов’язані з охороною прав на сорти рослин і породи
тварин
13.6 Дослідження, пов’язані з охороною прав на знаки для товарів
і послуг, фірмові найменування, зазначення походження товарів
13.7 Дослідження, пов’язані з охороною прав на топографію інтегральних
мікросхем
13.8 Дослідження, пов’язані з охороною прав на конфіденційну інформацію
13.9 Економічні дослідження, пов’язані з використанням прав на
об’єкти інтелектуальної власності
13.10 Дослідження, пов’язані з використанням об’єктів інтелектуальної
власності у рекламі
Начальник
управління експертного

забезпечення правосуддя

Л.М. Головченко

ДОДАТОК 6

до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та
атестацію судових експертів

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ № ___________
1. Загальні дані
Прізвище, ім’я, по батькові ______________________

Рік народження _____________________________________

Посада, яку займає фахівець, і стаж роботи за нею (на момент атестації)
________________________________________________

Освіта (найменування закладу і рік закінчення) ___________________
_________________________________________________________
Спеціальність за освітою ____________________________________
Науковий ступінь, вчене звання ______________________________
Загальний трудовий стаж, у тому числі в судовій експертизі ______________
________________________________________________________
2. Результати атестації
За підсумками голосування експертно-кваліфікаційної комісії:
Присвоїти ___________ клас судового експерта (за ___ проти ___ )
Залишити ___________ клас судового експерта без змін (за ___ проти ___ )
Понизити ___________ клас судового
експерта
Позбавити ___________ (за ___ проти ___ )
Голова експертно-кваліфікаційної комісії ________________ (підпис)
Члени комісії _____________________________________________

(підписи)

Секретар комісії _______________
(підпис)

Дата атестації “___”______________ 20 __ р.

З результатами атестації ознайомлений _________________________

(підпис фахівця, який атестувався)

Начальник
управління експертного

забезпечення правосуддя

Л.М. Головченко

ДОДАТОК 7

до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та
атестацію судових експертів

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО № _____
Видано ________________________________

про те, що йому (їй) рішенням експертно-
кваліфікаційної комісії від “___”
_______________р.
присвоєно (підтверджено) кваліфікацію судового

експерта з правом проведення
__________________________________

експертиз за спеціальністю _____________________________________
Фото ________________________________________________________

М.П. ______________________________________________Голова ЕКК

_____________________________________________________Секретар

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО № _____
Дійсне до __________________ 20_____ р.

Продовжено до ______________ 20_____ р.

М.П.

Голова ЕКК_____________________________

Секретар_______________________________

Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, видане ЦЕКК Мін’юсту
України друкується в обкладинці червоного кольору, а видане ЕКК науково-дослідних
установ судових експертиз Мін’юсту України – синього кольору розміром 90 х 240
мм. Лицевий бік обкладинки має зображення Державного Герба України і напис “Свідоцтво”.

Начальник
управління експертного

забезпечення правосуддя

Л.М. Головченко

ДОДАТОК 8

до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та
атестацію судових експертів

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

________________________________________________________

(назва ЕКК)
Доповнення до свідоцтва №_______
про присвоєння

кваліфікації судового експерта ______________________________
________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

________________________________________________________

рішенням експертно-кваліфікаційної комісії ___________________

_________________________________________________________

від “____”____________20____р. № _________
додатково надано

право проведення ________________________________________

експертиз за спеціальністю _________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Доповнення до свідоцтва дійсне до “____” _____________ 20 ____ р.
Голова ЕКК _____________
(підпис)

М.П.

Голова ЕКК _____________________________________________

(підпис)

Секретар ________________________________________________

(підпис)

Начальник
управління експертного

забезпечення правосуддя

Л.М. Головченко

Переход к странице
1

Версія сайту

Календар

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
     
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Статистика