Get Adobe Flash player

Інформація ФДМУ про проведення оцінки для цілей оподаткування у зв’язку із змінами законодавства

До уваги оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності !

У зв’язку із набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань оціночної діяльності» від 29.05.2014р. №1284-VII та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2014 р. №358 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» (далі – постанова) Фонд державного майна інформує.

На виконання підпункту 2) пункту 4 зазначеної Постанови Фонд державного майна у встановленому законодавством порядку здійснює заходи щодо приведення діяльності суб’єктів оціночної діяльності, включених згідно з вимогами Порядку проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. №231, до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, у відповідність з вимогами Законів України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» і «Про оцінку земель».

Зокрема, здійснюються організаційно-правові заходи щодо анулювання кваліфікаційних документів оцінювачів та сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності з наступним їх виключенням з Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності за напрямами (спеціалізаціями) оцінки 1.8 «Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства»; 2.3 «Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» та 3 «Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства».

Відповідно до підпункту 5) пункту 1 зазначеної Постанови Фонд державного майна за письмовим зверненням суб’єкта оціночної діяльності про намір провести оцінку для цілей оподаткування у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати надходження такого звернення, забезпечує надання суб’єктові доступу до єдиної бази даних звітів про оцінку з метою внесення ним інформації, яка міститься у звіті про оцінку, до такої бази.

Доступ до Єдиної бази даних звітів для суб’єктів оціночної діяльності  здійснюється адресою:   http://ocenka.spfu.gov.ua/

Логін: символ «z» та  ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті), у форматі:  z123456789 (без пробілів та інших знаків).

Пароль: складається з символу «*» та номеру чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності у форматі: *12345/67 (без пробілів та інших знаків).

Також зазначаємо, що пароль, який відповідає номеру чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, обов’язково потрібно змінити на інший. Вимоги до паролю та спосіб, як його змінити, наведені за таким посиланням.

Звертаємо увагу, що Фонд державного майна у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати надходження письмового звернення, автоматично забезпечує надання суб’єктові доступу до єдиної бази даних звітів про оцінку з метою внесення ним інформації, яка міститься у звіті про оцінку, до такої бази.

К вопросу изменения курса национальной валюты при расчете рыночной стоимости КТС по данным «Бюллетеня автотовароведа»

События последних дней на валютном рынке Украины рождает много вопросов по методологии текущей оценки колесных транспортных средств. В частности, надо ли корректировать среднерыночные цены, указанные в справочнике «Бюллетень автотовароведа», ведь последний выпуск № 75 «Бюллетеня автотовароведа» (февраль 2014 года) вышел при курсе НБУ 7.993 грн за 1 доллар США.

Обращаем внимание экспертов, оценщиков, пользователей справочника «Бюллетень автотовароведа», что в настоящий момент и в прогнозируемый ближайший период не требуется внесение каких-либо корректировок в среднерыночные цены продажи колесных транспортных средств.

То, что сейчас происходит с курсом национальной денежной единицы мы уже проходили в 2008 -2009 годах, усвоили уроки того времени и хотим лишь напомнить их.

Во-первых, гривневая денежная масса, имеющаяся на руках у граждан Украины, не увеличилась, и как показывает опыт прошлых всплесков кризиса, наши соотечественники в такое время не стремятся оплачивать покупку транспортных средств, ставших в одночасье значительно дороже в гривне. Сам рынок транспортных средств, скорее всего, замрет до стабилизации гривны.

Во-вторых, даже оставшись на прежнем уровне в долларовом эквиваленте, новая цена в гривне приведет только к росту разрыва между ценой предложения к продаже и самой ценой продажи/покупки. Значительность этого разрыва будет определяться степенью падения гривны при изначальном сохранении старой цены продажи/покупки в гривне. Напомним, что в период кризиса 2008-2009 года разница между ценой предложения и фактической ценой продажи/покупки по некоторым транспортным средствам достигала 40-60%, в то время когда в период стабильности национальной денежной единицы такой разрыв не превышает 10%..  (См. статью И.Н. Новоселецкого и В.Н. Шалаева «Особенности оценки транспортных средствв период экономической нестабильности», «БА» выпуск 48, декабрь 2008 года).

Новые фактические цены предложения и продажи/покупки сформируются только после стабилизации курса национальной денежной единицы.

В-третьих, особенностью настоящего кризиса от имевшего место в 2008 — 2009 годах, является то, что все источники информации, публикуют цены предложений к продаже транспортных средств, указывая эту цену в гривне.  Это значительно облегчает анализ цен по сравнению с 2008 годом, когда цена приводилась в долларах, и при этом наблюдались существенные различия между курсом НБУ и межбанковским курсом.

В-четвертых, единственные цены, которые могут измениться уже сейчас, и за которыми необходимо постоянно следить, это цены на новые транспортные средства. Можно предположить, что в дальнейшим отформатированные цены вторичного рынка во многом будут определяться уровнем цен первичного рынка.

В любом случае, коллектив «Бюллетеня автотовароведа» внимательно следит за ценами на рынке транспортных средств и обязательно должным образом отреагирует на фактические изменения цен продажи.

Главный редактор выпуска,

зав. лабораторией инженерно- технических

исследований Донецкого НИИ судебных экспертиз     Новоселецкий И.Н.

Что значит «оригинальные» и «неоригинальные» запчасти

Что значит «оригинальные» и «неоригинальные» запчасти? Термины «оригинальные» и «неоригинальные» применительно к автозапчастям наверняка хорошо всем знакомы. Вот только сегодня в России их трактовка и понимание крайне далеки от принятых в Евросоюзе.

Автопроизводители и их дилеры вроде как ненавязчиво, но более чем целенаправленно давя на мозги, заставили нас затвердить на зубок: «оригинальная» деталь – это та на которой стоит логотип автомобильной марки.
Только такие запчасти можно использовать при ремонте своей машины. В противном случае – потеря гарантии, несмываемый кровью позор и полнейшая анафема во веки вечные на тебя и весь твой род. Сегодня это известно даже в самых глухих деревнях, где не то что автокомпоненты, но и автомобили-то видят крайне редко.
Зачем нас одурманивают этим потоком сознания? Ответ вполне очевиден и совершенно «неоригинален» – стоимость «оригинальной» детали зачастую в разы выше, чем абсолютно аналогичной, но не имеющей логотипа автопроизводителя.
Поэтому под предлогом радения за безопасность, обеспечения исключительного качества, и прочих благовидных идей нас упрямо убеждают покупать только дорогущий «оригинал». И не дай Бог приобрести «неоригинальный» продукт – автомобиль тот час развалится или как минимум сгорит в Геенне огненной.
Но смотрите что происходит на самом деле. По данным авторитетнейшей организации – Немецкого союза автомобилистов ADAC, лишь около 20% запасных частей (в стоимостном выражении) изготавливаются автопроизводителями на собственных предприятиях.
В частности, Citroen очень любит делать амортизаторы, а Nissan с ума сходит от АКПП – для этого даже выдели соответствующее подразделение в отдельную компанию: JATCO называется.
Но глобально это лишь, повторимся, пятая часть, а остальные 80% производятся для них крупными международными корпорациями и отдельными специализированными компаниями, такими как, например, Bosch, Hella, VARTA, Delphi, Denso и проч. в рамках ОЕМ-соглашений.
То есть в природе в принципе не существует фар сделанных, допустим, «Мерседесом» или аккумуляторов собранных «Дженерал Моторсом» (впрочем, простите за категоричность – в природе что-то где-то когда-то кем-то выпущенное вероятно и существует, но в серию это «нечто» однозначно не идет).
Эти фары изготовила, скорее всего, Hella, но промаркировала их символикой гордого немецкого автоконцерна. А АКБ, возможно, произвела VARTA, однако по контракту с GM она должна сохранить свое инкогнито.
«Скорее всего» и «возможно» – это потому что у автопроизводителя, как правило, несколько OEM-поставщиков по каждой номенклатурной позиции для оптимизации производственных процессов и экономических факторов.
Но самое интересное то, что абсолютно точно такие же, то есть полностью идентичные за исключением лейбла, фары, аккумуляторы и прочее детали эти же компании изготовили и для вторичного рынка.
И стоят эти детали на вторичном рынке, как известно, существенно дешевле. Но они абсолютно такие же – опять повторяемся, потому что это крайне важно для понимания – как и те, что установлены на конвейере, как и те, что потом идут в дилерскую сеть с фирменной символикой и предлагаются нам, доверчивым, под видом «оригинальных».
Ну, вот до самой последней мелочи, до крохотного нюанса и по качественным, и по функциональным, и по всем другим параметрам они идентичны.
Так можно ли тогда называть «неоригиналом» то, что совершенно тождественно «оригиналу»? Еще в начале 2000-х гг. в Европе решили что «нет».
В рамках законодательных актов направленных на либерализацию отношений и пресечения нарушений принципов свободной конкуренции в автомобильной отрасли, так называемый регламент BER – Block Exemption Regulation, были введены четкие определения того что такое «оригинальная» и «неоригинальная» запчасть.
Так вот, «оригинальными» признаются все детали, произведенные в соответствии «со спецификациями и производственными стандартами, принятыми изготовителем транспортного средства для изготовления частей и оборудования для сборки данного транспортного средства.
Сюда включаются также части и оборудование, которые изготовлены на той же производственной линии, на которой изготавливались части и оборудование для сборки данного транспортного средства.
Предполагается, если только не будет доказано обратное, что эти части и оборудование являются оригинальными частями и оборудованием, если изготовитель частей удостоверяет, что части соответствуют качеству компонентов, используемых для сборки данного транспортного средства и изготовлены в соответствии со спецификациями и производственными стандартами изготовителя транспортного средства».
Короче говоря, все детали выпущенные компанией-производителем автозапчастей и отправленные как на конвейер или в дилерскую сеть автопроизводителя под фирменным лейблом автомарки, так и на вторичный рынок с собственным логотипом компании-производителя должны называться «оригинальными» со всеми вытекающими последствиями и никак иначе.
А это значит, что и гарантия на них должна распространяться совершенно такая же. И использовать их в ремонте не только можно, но и нужно, потому что они дешевле.
Впрочем, все это справедливо только для Европы. В России же, несмотря на громогласные заявления большинства автопроизводителей о ее исключительно важном значении для них, иностранные автобренды не торопятся вводить либеральные правила игры.
Они упорно продолжают навязывать нам свое локальное далеко «неевропейское» понимание терминов «оригинальная»-«неоригинальная» автозапчасть. И наживаться, пользуясь нашей традиционно российской, мягко говоря, неосведомленностью.

Уважаемые пользователи программы «Автобаза»!

Вышла новая версия программы v1.09_Build41 !

Обновление вы можете скачать по этой  http://www.ae-inf.ru/download/files/v109_Build41.zip

Резервная ссылка ftp://195.18.15.25/Autobase/

В последнее время мы часто получаем вопросы о планах разработчика программы «Автобаза» — ЗАО «ЦИТ «Автоинжиниринг», а также о сотрудничестве АВТОВАЗа и компаний, предоставляющих услуги, аналогичные нашим в области расчета калькуляций. В связи с этим сообщаем Вам, что, насколько нам известно, сотрудничество АВТОВАЗа и Аудатэкс распространяется только на новые модели LADA, которые создаются на платформе Reno-Nissan, а точнее речь идет пока только об одной модели Ларгус,  первые продажи которой стартовали на прошлой неделе. ЗАО «ЦИТ «Автоинжиниринг» не планирует отказываться от сотрудничества с заводом АВТОВАЗ. Также сообщаем Вам, что ЗАО «ЦИТ «Автоинжиниринг» продолжает вести разработки и планирует расширять в будущем модельный ряд автомобилей LADA в программе «Автобаза», в том числе и за счет новых моделей АВТОВАЗа. Мы прилагаем все возможные усилия, чтобы новые модели, выпускаемые отечественными производителями, как можно быстрее пополняли базу данных программного продукта «Автобаза» и становились доступными для пользователей на привычных для них условиях.

Уважаемые пользователи программы «SilverDatII RUS» в Украине!

Уважаемые пользователи программы «SilverDatII RUS» в Украине!

С 05.09.2011 г. работает единственный почтовый сервер

Silverdat@interdon.net


(расчёты будут производиться на актуальной текущей версии, с возможностью бесплатного перерасчёта)
Пользователи, не обновившие программу до актуальной версии, могут производить расчёты без права на повторный бесплатный перерасчёт.
Доносим до Вашего сведения: ссылки на скачивание ежемесячных обновлений будут размещены на нашем сайте http://ivc.in.ua/ в разделе «НОВОСТИ» заблаговременно.

Последние обновления вы можете найти по ссылке :

Резервный FTP:

За калькуляции, отправленные на электронные адреса недействительных почтовых серверов, а также калькуляции, сформированные при помощи устаревших версий программы, ООО «НМЦ «Эксперт-Инфо»» ответственности не несёт.

Убедительная просьба своевременно производить обновления во избежание конфликтных ситуаций!

Справки по тел: 062-387-40-01;

Календарь

Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Статистика